Asus A2, A2000, A2000C, A2000D, A2000G, A2000H, A2000K, A2000L, A2000S, A2000T, A2508H, A2514H, A2534H, A254OH, A2C, A2D, A2G, A2H, A2K, A2L, A2S, A2T, A2500H, Z80, Z8000, Z8000H, Z82, A2000Lp, A2000S, A2400H akku 4400 mAh

TARJOUS

Akku on yhteensopiva ainakin seuraavien Asus kannettavien tietokoneiden kanssa:

A2
A2000
A2000C
A2000D
A2000G
A2000H
A2000K
A2000L
A2000S
A2000T
A2508H
A2514H
A2534H
A254OH
A2C
A2D
A2G
A2H
A2K
A2L
A2S
A2T
A2500H
Z80
Z8000
Z8000H
Z82
A2000Lp
A2000S
A2400H

Tämä akku korvaa ainakin seuraavat Asus alkuperäisakut:

A42-A2
90-N7V1B1000
90-N7V1B1200
70-N7V1B3000

49.95 - % 34.965  
Saatavuus: HETI