Bosch GSR 10.8 V Li-ion 10,8 V akku 1500 mAh

Bosch yhteensopiva porakoneen tai muun työkalun akku. Sopii ainakin seuraaviin Bosch malleihin:

FL10
GLI 10.8 V-LI
GMF 10.8 V-LI
GOS 10.8 V-LI
GSA 10.8 V-LI
GSC 10.8 V-LI
GSL 2
GUS 10.8 V-LI
GWB 10.8-LI
GWI 10.8 V-Li
CLPK30-120
CLPK31-120
CLPK40-120
CLPK41-120
CLPK50-120
GDR 10.8 V-LI
GDR 10.8-LI
GOP 10.8 V
GOP 10.8 V-LI
GSB 10.8-2-LI
GSB 10.8-2-LIH
GSR 10.8 V-LI-2
GSR 10.8 V-LI2
GSR 10.8 V-LIQ
GSR 10.8 V-Li
GSR 10.8-2-LI
GSR 10.8-LI
PS10-2
PS10-2A
PS20-2
PS20-2A
PS20B
PS21-2A
PS30-2A
PS30B
PS31-2A
PS40
PS40-2
PS40-2A
PS40B
PS41-2A
PS50-2A
PS50-2B
PS50B
PS60
PS60-102
PS60-2A
PS70
PS70-2A

Tämä akku korvaa ainakin seuraavat Bosch alkuperäisakut:

2 607 336 013
2 607 336 014
2 607 336 333
BAT411
BAT411A
BAT412A
BAT413A

32.95