LG 110 (CDMA), 111, 115, 210, DM-110, SP-110, V-111, TP2110, SP110, DM110, V111 akku 900 mAh

Akku sopii mm: LG 110 (CDMA), 111, 115, 210, DM-110, SP-110, V-111, TP2110, SP110, DM110, V111.
12.5
Saatavuus: 2-4 viikkoa