Samsung Galaxy S4, GT-I9500, GT-i9505 akku 2600 mAh - NFC tuki

Samsung yhteensopiva puhelimen akku. Sopii ainakin seuraaviin Samsung malleihin:

Galaxy S4
Galaxy S4 LTE
GT-I9500
GT-i9502
GT-i9505
SPH-L720
SCH-I545
SHV-E300L
SGH-i337
Galaxy S IV
Galaxy S IV LTE EU
Altius
Galaxy S 4 Duos
Galaxy S IV Dous
Galaxy S4 Duos
Galaxy SIV
SGH-N055
SGH-M919
SCH-R970
GT-i9295
GT-i9506
SGH-i537
Galaxy S4 Active
SCH-R970
SCH-R970C
SHV-E300K
SHV-E300S

 

Tämä akku korvaa ainakin seuraavat Samsung alkuperäisakut:

B600BE
B600BU
EB-B600BUB
23.95