Samsung IA-BP80WA, AD43-00186A, AD43-00189A yhteensopiva akku - 800 mAh

Akku on yhteensopiva ainakin seuraavien Samsung kameroiden kanssa:

SC-D381
SC-D382
SC-D383
SC-D385
SC-DX100
SC-DX103
SC-DX105
VP-DX100
VP-DX100i
VP-DX105i
SC-DX200
VP-D381
VP-D382
VP-D383
VP-D385
SC-DX100H
SC-D391i
VP-DX200

Tämä akku korvaa ainakin seuraavat Samsung alkuperäisakut:

IA-BP80WA
AD43-00186A
AD43-00189A

18.95